Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 352(477)
 
КРЕГУЛ Юрій,
к. ю. н., професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін 

Київського національного торговельно-економічного університету 

БАТРИМЕНКО Василь,
к. і. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін 
Київського національного торговельно-економічного університету 

РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Досліджено ключові напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні – розмежування повноважень між нимита органами виконавчої влади, між органами місцевого самоврядування різних рівнів, визначення територіальноїоснови органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, визначення за кожним рівнем органів влади потрібного обсягу ресурсів та встановлення відповідальності органів місцевого самоврядування перед виборцями і державою.
 
Ключові слова: місцеве самоврядування, органи місцевого самоврядування, територіальна організація влади, децентралізація, територіальна громада, добровільне об’єднання територіальних громад.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)