Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.923
 
СІДОРОВ Вадим,
к. е. н., професор кафедри міжнародних економічних відносин
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ПАСМОР Марина,
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 

Проаналізовано функціональну структуру глобалізації як рушійної сили світових регіональних економічних інтеграційних процесів із зазначенням передумов та результатів взаємодії цієї царини. Структуровано основні теорії регіональної інтеграції та класифіковано сучасні регіональні об’єднання світу за використанням моделей інтеграційних процесів.

Ключові слова: глобалізація, регіональна інтеграція, світовий порядок, світогосподарські відносини, міжнародні економічні відносини.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)