Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Шкуропадська Д. Стійкість національної економіки у контексті глобальних викликів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2017. № 4. С. 84-97. Серія. Економічні науки.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)

УДК 330.101.52:339.92
 
ШКУРОПАДСЬКА Діана,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету 

СТІЙКІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
 

Розглянуто глобальні кліматичні, фінансові та продовольчі виклики. Визначено фактори, які поширюють вплив глобальних викликів на національні економіки та показники їх оцінювання. Проведено аналіз динаміки показників розвитку економіки, що характеризують вплив глобальних викликів на її стійкість. Запропоновано авторське визначення сутності глобальних викликів. 

Ключові слова: світова економіка, національна економіка, стійкість економічної системи, глобальні виклики, шокові впливи.