Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Калюжна Н., Сторожчук В. Україна у системі діагональної кумуляції Пан-Євро-Мед. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 5. С. 5-18. Серія. Економічні науки.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
 

DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2018(100)01

УДК 339.544
 
КАЛЮЖНА  Наталія,
д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету
 
СТОРОЖЧУК  Володимир,
аспірант кафедри міжнародних економічних відносин
Київського національного торговельно-економічного університету 

УКРАЇНА У СИСТЕМІ  ДІАГОНАЛЬНОЇ КУМУЛЯЦІЇ ПАН-ЄВРО-МЕД 

Обґрунтовано необхідність використання Україною переваг приєднання до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила по­ходження товарів. З метою формалізації умов застосування кумуляції Пан-Євро-Мед між Україною та іншими сторонами Конвенції розроблено матрицю діагональної кумуляції та обґрунтовано критерій забезпечення її ефективності. Здійснено аналіз і систематизацію заходів, які запроваджуються країнами з метою повного взаємо­вигідного використання потенціалу цієї угоди.
 
Ключові слова: Конвенція ПЄМ, преференційні правила походження товарів, діагональна кумуляція,  преференційні ставки мита.

REFERENCES

1. Zakon Ukrai'ny "Pro pryjednannja Ukrai'ny do Regional'noi' konvencii' pro pan-jevro-seredzemnomors'ki preferencijni pravyla pohodzhennja" vid 08.11.2017 № 2187-VIII [Zakon Ukrai'ny "On the Accession of Ukraine to the Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Preferential Rules of Origin "dated November 8, 2017, № 2187-VІII]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2187-189 [in Ukrainian].
2. Ministerstvo ekonomichnogo rozvytku i torgivli Ukrai'ny [Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine]. (n.d.). me.gov.ua. Retrieved from http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=44b07f40-8e88-401f-8343-35c462586c13&title=UchastUkrainiURegionalniiKonventsiiProPanvroseredzemnomorskiPreferentsiiniPravilaPokhodzhennia [in Ukrainian].
3. Grebel'nyk, O. P. (2014). Mytna sprava [Customs business]. Kyi'v : Centr uch. lit. [in Ukrainian].
4. Karambovych, I. M. (2009). Mytna systema ta i'i' rol' v reguljuvanni zovnishn'oi' torgivli Ukrai'ny [Customs system and its role in regulation of foreign trade of Ukraine]. Dnipropetrovs'k : Akad. mytnoi' sluzhby Ukrai'ny [in Ukrainian].
5. Berenda, S. V. (2015). Jevropejs'ka systema torgovel'noi' kumuljacii' ta global'ni lancjugy dodanoi' vartosti [European Commerce Cumulation System and Global Value Added Chains.], Biznes Inform – Business Inform, 3, 29-35 [in Ukrainian].
6. Naumenko, N. S. (2014). Ocinka efektyvnosti zaprovadzhennja zony vil'noi' torgivli Ukrai'ny z krai'namy JeAVT [Evaluating the effectiveness of the introduction of the free trade zone of Ukraine with the EFTA countries]. Visn. ekon. nauky Ukrai'ny – Herald of Economic Science of Ukraine, 2, 103-106 [in Ukrainian].
7. Pojedynok, V. V. (2014). Pravyla pohodzhennja tovaru jak element taryfnogo reguljuvannja ZED [Rules of goods origin as an element of tariff regulation of foreign economic activity]. Nauk. visn. Mizhnar. gumanitarnogo un-tu – Scientific Herald of the International Humanitarian University, 9-1, 123-126 [in Ukrainian].
8. Kovziridze, T. The Pan-Euro-Mediterranean Convention on Preferential Rules of Origin and its Benefits. A Comparative Analysis of its application for Georgia, Moldova and Ukraine. (n.d.). 3dcftas.eu. Retrieved from http://www.3dcftas.eu [in English].
9. Mahinova, A. Shho take konvencija Pan-Jevro-Med [What is the Pan-Euro-Med convention]. (n.d.). sk.ua. Retrieved from https://www.sk.ua/sites/default/files/novoe_vremya_shcho_take_konvenciya_pan-ievro-med_mahinova.pdf [in Ukrainian].
10. Pryjednannja Ukrai'ny do konvencii' Pan-Jevro-Med [Accession of Ukraine to the Pan-Euro-Med Convention]. (n.d.). eurointegration.com.ua. Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/11/30/7074450 [in Ukrainian].
11. Commission notice concerning the application of the Regional Convention on pan-Euro-Mediterranean preferential rules of origin or the protocols on rules of origin providing for diagonal cumulation between the Contracting Parties to this Convention (2017/С 73/07). (n.d.). eur-lex.europa.eu. Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1516562422295&uri=CELEX:52017XC0309(02) [in English].
12. Shhodo vyznachennja koncepcii' "Pohodzhennja tovariv" i metodiv administratyvnogo spivrobitnyctva" : protokol 1 do Ugody pro asociaciju mizh Ukrai'noju ta JeS [Concerning the definition of the concept of "Origin of Goods" and methods of administrative cooperation": Protocol 1 to the Association Agreement between Ukraine and the EU]. (n.d.). vobu.com.ua. Retrieved from http://vobu.com.ua/app/webroot/img/custom/editor/euro/ugoda/as49.pdf [in Ukrainian].