УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Аджока Х. Е. Глобальні ланцюги поставок в умовах пандемії. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2021. № 6. С. 4-15. Серія. Економічні науки
УДК658.8:616-036.21    DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute.2021(119)01
   
JEL Classification: D08; F01     
   
АДЖОКА Х. Е.   

E‐mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    
ORCID: 0000-0002-3161-4449   

аспірант кафедри Світової економіки
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

 

 ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ПОСТАВОК В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Постановка проблеми. У контексті економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19 багато компаній активно впроваджують механізми управління ризиками для забезпечення безперебійного постачання. Тому важливо зосередитись на відповідальному підході до вдосконалення глобального управління ланцюгами поставок. Це дасть змогу подолати низку ризиків у сфері відмови постачання та адаптації систем постачання до умов карантинних обмежень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій виявив, що вплив пандемії COVID-2019 на глобальні ланцюги постачання досить активно вивчався у працях низки світових учених, зокрема західноєвропейських, азійських та американських. У науковій літературі основний акцент робиться на оцінці наслідків пандемії для ланцюгів поставок і світової економіки.
Метою статті є дослідження особливостей впливу пандемії COVID-19 на глобальні ланцюги постачання.
Матеріали та методи. Використано загальнонаукові та спеціальні методи: теоретичногокритичного,
змістового та семантичного аналізустатистичного аналізу даних, аналіз часових рядів, оцінки структури економічних явищ і темпів зростання.
Результати дослідження. Розглянуто теоретичні підходи до визначення змісту процесу формування глобальних ланцюгів поставок. Проведено оцінку впливу пандемії COVID-19 на міжнародну торгівлю в регіоні ЄС та визначено його основні особливості. Обґрунтовано ключові фактори реагування міжнародних корпорацій на виклики карантинних обмежень. Зокрема аналізуються сучасні тенденції зміни глобальних підходів до формування ланцюгів поставок і визначення пріоритетів для їхнього розвитку на найближчий час.
Висновки. Пандемія COVID-19 мала значний вплив на механізми, шляхом яких функціонують сучасні глобальні ланцюги поставок. Значні коливання сальдо зовнішньої торгівлі свідчать про зменшення впливу фактора сезонності та зростаючий вплив низки вітчизняних відцентрових тенденцій, що розбалансовують ланцюги поставок. Пандемія призвела до скорочення імпорту в регіоні ЄС. Практичний досвід реагування багатьох міжнародних компаній у світі на виклики пандемії свідчить про їх активні зусилля щодо реструктуризації ланцюгів поставок для під­вищення рівня автоматизації. Основними пріоритетами формування ланцюгів поставок сьогодні є їхнягнучкість і пристосованість до змінних зовнішніх умов.

Ключові слова: ланцюги поставок, COVID-19, трансформація ланцюгів поставок, промисловість 4.0, автоматизація, ефективність постачання.

REFERENCE

 1. Díaz-Mora, C., & López, G. E. (2018). Product Complexity in International ProductionNetworks: Comparing EU Core and Old and New EU Periphery. Emerging Markets Finance and Trade, 55(4), 950-966. DOI: 10.1080/1540496X.2018.1443073 [in English] https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1443073.
 2. Brynjolfsson, E., Collis, A., &Eggers, F. (2019). Using massive online choice experiments to measure changes in well-being. Proceedings of the National Academy of Sciences 116.15: 7250-7255. DOI: 10.1073/pnas.1815663116 [in English] https://doi.org/10.1073/pnas.1815663116.
 3. De Backer, K., & Miroudot, S. (2014). Mapping global supply chains. DOI: 10.1787/5k3v1trgnbr4-en [in English] https://doi.org/10.1787/5k3v1trgnbr4-en.
 4. Stöllinger, R., Hanzl-Weiss, D., Leitner, S. M., & Stehrer, R. (2018). Global and Regional Value Chains: How Important, how Different? Vienna Institute for International Economic Studies [in English].
 5. Kulik, V., Marchuk, V., Garmash, O., Zakharchuk, A., & Gradysky, Yu. (2019). Formation of global supply chains in the agrologistics system. Technical service of agriculture, forestry and transport systems16, 61-69 [in English].
 6. Kolodizeva, T. (2016). Supply chain management. KhNEU named after S. Kuznets [in English].
 7. Pananond, P. (2015). Motives for foreign direct investment: A view from emerging market multinationals. Multinational Business Review, 23 (1), 77-86. DOI: 10.1108/MBR-02-2015-0008 [in English] https://doi.org/10.1108/MBR-02-2015-0008.
 8. Cooper, M. C., & Ellram, L. M. (n.d.). Characteristics of supply chain management and the implication for purchasing and logistics strategy: International Journal of Logistics Management., (Vol. 4, Issue 2), (pp. 13-22) [in English] https://doi.org/10.1108/09574099310804957.
 9. Kotler, F. (n.d.). Marketing. Management: Analysis, planning, implementation, control. 2nd ed. Мoscow; Кiyv; Мinsk: S-P.: Peter [in English].
 10. Davis, T. (n.d.). Effective supply chain management: Sloan Management Review; Cambridge, Mass: 3 [in English].
 11. Carlos, J. V. (n.d.). Strategic production-distribution models: A critical reviewwith emphasis on global supply chain models, 9, 53-80 [in English].
 12. Barriball, E. & Lund, S. (2020). COVID-19 and supply-chain recovery: Planning for the future. McKinsey & Company. Retrieved from https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/ covid-19-and-supply-chain-recovery-planning-for-the-future# [in English].
 13. Eurostat. 2020. Electronic resource. (accessed: March 2021) Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/education [in English].
 14. Sait researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/341533151_IMD2020_A_Large-Scale_Annotated_Dataset _Tailored_ for_Detecting_Manipulated_Images.
 15. Willy C. Shih. Global Supply Chains in a Post-Pandemic World. Harward Business Review. 2020. URL: https://hbr.org/2020/09/ global-supply-chains-in-a-post-pandemic-world [in English].