УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

Науковий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право» № 2 (121) 2022
  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради ДТЕУ
    (протокол засідання № 4 від 07.04.2022);
  • підписано до друку 18.04.2022. 

 ТИТУЛ 
DOI: 
https://doi.org/10.31617/3.2022(121)


З М І С Т 

ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
БОХАН А.

 
Економічна та екологічна дипломатія: стратегічний контекст розвитку

 
4

 
НЕЖИВА М.,
МИСЮК В.

 
Війна в Україні: виклики для світової економіки

 
16

 
КАРАВАЄВ Т.,
ДУГІНЕЦЬ Г.,
НІКАНОРОВА О.

 
Авторизований економічний оператор: світовий досвід


 
26


 
ДЗЮРА М.,
ЯКІ А.,
РОЙЕК Т.

 
Сталий менеджмент та перспективи
інноваційно-технологічного розвитку в Польщі


 
38
 
БЄЛЯЄВА Н.,
БАЙ С.
Зелені робочі місця та освіта: аналітика та парадокси
 
52
 
БИЦЮРА Ю. Транскордонні злиттята поглинання 64
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ ТА ТОРГІВЛЯ
ЧУГУНОВ І.,
КУЧЕР Г.

 
Фінанси Міжнародного Валютного Фонду

 
77

 
СТАНІШИЧ Н.,
ЯНКОВИЧ Н.

 
Валютні курси та паритет купівельної спроможності:
досвід країн Європи

 
96
БОЯР А. Новітні імперативи трансформації бюджетної системи ЄС 107
БЄЛАШОВ Є. Підвищення транзитної привабливості морських портів України 124