УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute

Засновник:   Державний торговельно-економічний університет
Рік заснування:   2010
Проблематика:   у журналі публікуються результати досліджень з економічних та правових проблем розвитку світового господарства, його впливу на глобалізаційні процеси
у світі, міжнародний розподіл праці
та міжнародні економічні відносини: науково-технічне співробітництво, валютно-фінансові операції, міграція робочої сили; впливу зовнішньої торгівлі на розвиток національних економік
Цілі або тематична спрямованість: 
висвітлення результатів досліджень теоретичного і практичного спрямування з проблем економіки, фінансів і права
   
ISSN: 2616-6100 (Print), 2616-6119 (Online)
   
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22092-11992ПР від 16.05.2016 
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи  ДК № 7656
Реєстрація у 
Міністерстві освіти і науки України:

 
,
Наказ № 1643 (додаток 4) від 28.12.2019 – з економічних наук (журналу присвоєно категорію "Б")
Наказ № 409 (додаток 1, № 137) від 17.03.2020 – з юридичних наук 
(
журналу присвоєно категорію "Б")
Наказ № 1222 (додаток 8) від 07.10.2016 до 07.10.2021 –
з юридичних наук
Наказ № 528 (додаток 10) від 12.05.2015 до 12.05.2020 –
з економічних наук
ВАК України: Постанова № 1-05/6 від 06.10.2010 до 06.10.2015  –
з юридичних наук
Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 до 10.03.2015  –
з економічних наук
   
Галузь науки: економічні та юридичні науки 
   
Періодичність: 6 разів на рік
Графік виходу журналу в 2022 р.: № 1 (120) – 24.02.2022;  № 2 (121) – 22.04.2022;  
№ 3 (122) – 24.06.2022;  № 4 (123) – 03.09.2022;
№ 5 (124) – 26.10.2022;  № 6 (125) – 23.12.2022
   
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
   
Головний редактор:   Мазаракі Анатолій Антонович ,
доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Притульська Наталія Володимирівна,
доктор технічних наук, професор
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна,
доктор економічних наук, професор
   
Адреса редакції: Державний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 23, Київ, 02156, Україна
Тел.: +38044-531-31-16; вн. 11-16
E-mail: zt@knute.edu.ua