Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

DOI: https://doi.org/10.31617/zt.knute

Засновник:   Київський національний
торговельно-економічний університет
Рік заснування:   2010
Проблематика:   у журналі публікуються результати досліджень з економічних та правових проблем розвитку світового господарства, його впливу на глобалізаційні процеси
у світі, міжнародний розподіл праці
та міжнародні економічні відносини: науково-технічне співробітництво, валютно-фінансові операції, міграція робочої сили; впливу зовнішньої торгівлі на розвиток національних економік
Цілі або тематична спрямованість: 
висвітлення результатів досліджень теоретичного і практичного спрямування з проблем економіки, фінансів і права
   
ISSN: 2616-6100 (Print), 2616-6119 (Online)
   
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №22092-11992ПР від 16.05.2016 
   
Реєстрація у 
Міністерстві освіти і науки України:

 
,
Наказ № 1643 (додаток 4) від 28.12.2019 – з економічних наук (журналу присвоєно категорію "Б")
Наказ № 409 (додаток 1, № 137) від 17.03.2020 – з юридичних наук 
(
журналу присвоєно категорію "Б")
Наказ № 1222 (додаток 8) від 07.10.2016 до 07.10.2021 –
з юридичних наук
Наказ № 528 (додаток 10) від 12.05.2015 до 12.05.2020 –
з економічних наук
ВАК України: Постанова № 1-05/6 від 06.10.2010 до 06.10.2015  –
з юридичних наук
Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 до 10.03.2015  –
з економічних наук
   
Галузь науки: економічні та юридичні науки 
   
Періодичність: 6 разів на рік
Графік виходу журналу в 2021 р.: № 1 (114) – 24.02.2021;  № 2 (115) – 23.04.2021;  
№ 3 (116) – 22.06.2021;  № 4 (117) – 03.09.2021;
№ 5 (118) – 25.10.2021;  № 6 (119) – 22.12.2021
   
Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
   
Головний редактор:   Мазаракі Анатолій Антонович ,
доктор економічних наук, професор
Заступник головного редактора: Притульська Наталія Володимирівна,
доктор технічних наук, професор
Відповідальний секретар: Мельниченко Світлана Володимирівна,
доктор економічних наук, професор
   
Адреса редакції: Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 23, Київ, 02156, Україна
Тел.: +38066-386-38-98
E-mail: zt@knute.edu.ua