УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Саліхова О. Б.,
Кощеєв О. О.,
Ястремський О. І.
Промислові парки як засіб реіндустріалізації: досвід Німеччини, рекомендації для України 5
     
Смирнов I. Г. Процеси транспортно-логістичної кластерізації в Європейському Союзі 15
     
Валуєв Б. І.,
Сібекіна А. Ю.
Порівняльна оцінка потенційних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС 22
     
Юрченко О. Є. Сучасні тенденції розвитку світового туристського простору 28
     
Рибалко Ю. С.,
Журлов А. М.
Розвиток міжнародних корпоративних структур у глобалізованому середовищі 34
     
Hnát P.,
Stuchlíková Z.
АSEAN at 45: assessing results of economic integration of South East Asian Nations 39
     
Дмитрієва Н. О.,
Голубєва В. О.,
Кучеренко В. Р.
Інституційно-правове регулювання та забезпечення електронної торгівлі на регіональному рівні (на прикладі країн ЄС та СНД) 45
     
Буряк Г. С.,
Ковальчук Ю. С.
Міжнародне управління репутаційним капіталом у сучасному бізнес-середовищі 52
     
Воробйова Н. П. Сучасні аспекти підвищення якості управління 56
     
Король О. М. Енергоефективність аграрного сектору світової економіки 59
     
ФІНАНСИ
     
Лисенков Ю. М.,
Педь І. В.,
Мельник О. Я.
Системна оцінка майнових податків у загальній структурі національних податкових систем 65
     
Михайловська О. В.,
Пердейчук В. М.
Регіональні диспропорції основних сегментів фінансового ринку України 69
     
Гусак О. Ю. Прояви фіскальної інтеграції в державах африканського регіону 78
     
Малащук Д. В. Аналіз факторів формування валютного курсу 83
     
Бойко А. В. Проблеми та перспективи забезпечення фінансової стійкості економіки України 87
     
Іващенко О. А. Механізми постачання ліквідності та накопичення резервів в умовах фінансових потрясінь: інституційні виміри реалізації 93
     
Резнікова Н. В. Ісламська фінансова система та проблема подолання соціальної нерівності 98
     
Руденко Ю. М. Напрями вдосконалення механізму запобігання та подолання фінансових криз в Україні 102
     
Ямко П. Ю. Світовий досвід удосконалення механізму оподаткування капіталу та шляхи його використання в Україні 106
     
Гасанов М. М. Ісламська і традиційна банківські системи перед викликами фінансової нестабільності 113
     
Мержа Н. В. Фінансове забезпечення інвестиційних процесів в Україні 118
     
Парипа К. В. Забезпечення фінансової стійкості: порівняльний аналіз систем макропруденційного регулювання 125
     
Сидоренко П. О. Роль збалансованого розвитку міжнародних фондових ринків у системі сучасних світогосподарських відносин 130
     
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Кармаза О. О. Особливості посвідчення нотаріусами правочинів про відчуження житла в міжнародному нотаріальному процесі 137
     
Малютін І. А. Верховенство права – верховенство справедливості 142
     
Панфілова Ю. М. Міжнародно-правове регулювання у сфері протидії проявам піратства та морського тероризму 146
     
Вірченко В. В. Цивільно-правові відносини у середньовічному японському суспільстві 151
     
Федоренко Т. В. Нотаріальні дії та порядок їх вчинення 156
     
Живицька Л. І. Стадії провадження справ про адміністративні правопорушення при їх розгляді різними державними органами 161
     
Херувімова Т. О. Гармонізація національного законодавства України з європейським правом у сфері обмеження експорту товарів 168
     
Дудник Л. М.,
Дудник Г. Л.
Проблеми кримінального й адміністративно-правового забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву 171
     
Давиденко В. С. Реалізація завдань досудового розслідування хабарництва в системі наступних слідчих дій 176
     
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Якуненко К. В. Інтеграційний проект Рузвельта в електроенергетиці США як інтелектуальне підґрунтя функціонального підходу до євроінтеграції 180
     
Шапошников К. С.,
Коваль В. В.
Сучасні чинники підвищення економічної ефективності виробництва в національній економіці: капіталізація підприємств корпоративного сектора 187
     
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Краліч В. Р. Сутність процесу легалізації (відмивання) «брудних» коштів та його вплив на економічну безпеку вітчизняних банківських установ 191
     
Бабій Л. В. Типологічна карта у формуванні стратегій економічної безпеки регіонів України 196