УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

     
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Гвоздецький В. Д. Оновлення адміністративно-правового механізму запобігання і протидії корупції в Україні, урухомлене Революцією Гідності 4
     
Нікончук А. М. Правові засади протидії патентному тролінгу в Україні 25
     
Мацко А. С.,
Литвиненко Н. С.
Правове регулювання видобутку сланцевого газу в Україні у контексті захисту навколишнього середовища 34
     
Родоман Т. О. Характеризуючі ознаки поняття «зміна умов договору» в цивільному законодавстві України 46
 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
 
Гужва І. Ю. Практичні аспекти створення сприятливих передумов для інтенсифікації торгівлі в Чорноморському регіоні 53
     
Смирнов І. Г. Логістика виставкової діяльності: світовий та український досвід 62
     
Дима О. О. Аналіз тенденцій у розвитку посередницьких організацій 72
     
Сухорукова М. О. Глобальна інституалізація: сутнісні характеристики та етапи розвитку 83
     
Жебровська О. О. Тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій в період трансформації світового економічного середовища 92
     
Чень Цзюнь Особливості державного регулювання зовнішньої торгівлі КНР 99
     
Сібекіна А. Ю. Організаційно-управлінські заходи активізації з впровадження симетричної зони вільної торгівлі України з ЄС 107
 
ФІНАНСИ
 
Сергієнко Л. К.,
Козак Д. А.
Вплив бюджетної політики України на економічну безпеку держави 116
     
Амалян Н. Предмет дисципліни «Гроші та кредит» 124
     
Євтушевська О. А. Особливості організації контролю та управлінського обліку на підприємствах водного транспорту 129
     
Персенко Л. І. Деякі підходи щодо формування політики розвитку регіонів 137