УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

   ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Гужва І. Ю. Кращі світові практики застосування інструментів торговельного захисту: висновки та пропозиції для України 4
     
Артеменко А. В. Глобалізаційні виміри економіки України та перспективи її інтеграції до світового господарства на засадах ціннісної конкурентоспроможності 18
     
Гончаренко Н. І.,
Саєд С. М. Анкаві
Економічні засади розвитку міжнародного співробітництва країн близького сходу в умовах глобалізаційного розвитку світового господарства 30
     
Мариніна С. В. Сутність, проблеми та перспективи розвитку форм міжнародної економічної інтеграції 40
     
Маханьова Ю. М. Визначення компаративних переваг експорту продукції агропромислового сектора України в умовах членства в СОТ та асоціації з ЄС 48
     
Нестеренко О. Д. Аналіз зовнішньоторговельної політики України агропродовольчою продукцією в контексті євроінтеграції 64
     
Сібекіна А. Ю. Концептуальні засади інтенсифікації процесу відкриття європейських ринків в умовах асоціації України з ЄС 72
     
Сокол К. М. Формування маркетингової стратегії виходу ІТ-компанії на світовий ринок інформаційних технологій 80
     
Соколова З. С. Ефективність регулювання автотранспортної галузі у Західноафриканському економічному і монетарному союзі (УЕМОА) 93
     
Уварова І. С. Тенденції та закономірності розвитку міжнародних міграційних процесів в Україні 104
     
Юхимець Р. С. Іноземний досвід трансформації газових ринків: перспективи та загрози для України 113
     
Якубівська Ю. Є. Світові тенденції розвитку кіберзлочинності 125
     
ФІНАНСИ. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Циганов С. А.,
Сизоненко В. О.
Теоретичні основи політики економічного розвитку та механізми їх реалізації в контексті глобалізаційних викликів 131
     
Чуркіна І. Є.,
Бобошко Л. І.
Роль місцевих бюджетів у зміцненні фінансової незалежності регіонів 141
     
Євтушевська О. А. Внутрішній контроль за виконанням бюджетів підприємствами водного транспорту України 150
     
Кошельок Г. В.,
Степанова І. В.
Факторні моделі грошових потоків підприємства 161
     
Замлинський В. А. Сучасний стан та перспективи розвитку венчурного інвестування як складової фінансового забезпечення інноваційної діяльності України 172
     
Гончар В. Г. Вплив науково-технічного прогресу на економічну безпеку держави 180
     
Гурський Д. Ю. Особливості застосування обов’язкових резервів як інструмента регулювання грошово-кредитного ринку в Україні 193
     
Білик Р. С. Шляхи реалізації інвестиційної стратегії України в умовах глобальної фінансової нестабільності 202
     
Якушик І. Д. Концептуальні підходи до управління витратами в системі економічної безпеки підприємства 211
     
Квач Я. П. Оцінка нематеріальних активів у контексті діагностики економічної безпеки підприємства 218
     
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Борисова Л. Є. Проблеми подальшого розвитку підприємств телекомунікацій 226