УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Гужва І. Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України 4
     
Ковтун Н. В.,
Бабірад-Лазунін В. О.
Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України 14
     
Моторин Р. М.,
Приходько К. Р.
Методологічні підходи щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі 25
     
Смирнов І. Г. Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи 37
     
Покришка Д. С.,
Тищук Т. А.
Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання 50
     
Ковалевський Л. Г.,
Коровайченко Н. Ю.
Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку 60
     
Іванов Є. І. Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості 68
     
Яковченко В. С. Роль центрів обробки запитів у рамках принципу прозорості СОТ 76
     
Дмитрієва Н. О.,
Поліванов В. Є.
Активізація електронної торгівлі України в контексті попиту на інформаційні послуги 84
     
Сібекіна А. Ю. Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі 97
 
ФІНАНСИ. ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Коваль В. В.,
Башинська М. І.,
Лайко О. І.,
Чехович З. В.
Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір
105
     
Власюк В. Є. Реформування форм і методів побудови сталої економічної системи, покладаючись на фінансові важелі впливу 116
     
Melnyk O. Y. Core concepts of tax culture 125
     
Котляр В. Ю.,
Смірнова О. В.
Нові підходи щодо інвестиційного аналізу на високоризикованих фінансових ринках 129
     
Горбачук О. І. Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України 139
     
Амалян А. В. Облік операцій з продажу в рамках партнерських бонусних програм у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) 149
     
Євтушевська О. А. Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності комплексного контролю підприємств водного транспорту 157