Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

УДК 346.1
 
ГОНЧАРЕНКО Олена,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права Київського національного торговельно-економічного університету 

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Проаналізовано положення Конституції України на предмет закріплення питань саморегулювання господарської діяльності. Проведено науковий аналіз директив Європейського Парламенту та Ради з приводу саморегулювання. Обґрунтовано висновки про саморегулювання в Європейському Союзі як додатковий засіб, який існує поряд із судовими та адміністративними процедурами; і є добровільним способом здійснення контролю у певній сфері суспільних відносин та ініціативною діяльністю відповідних суб’єктів для прийняття спільних принципів тощо. Доведено потребу внесення змін до Основного закону з питань саморегулювання господарської діяльності, позаяк у Конституції України питання саморегулювання безпосередньо не закріплено.
 
Ключові слова: саморегулювання, господарська діяльність, Конституція України, Директива Європейського Парламенту та Ради, додатковий засіб, ініціативна діяльність суб’єктів.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)