Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 342.922:355.21
 
ШАМРАЙ Василь,
д. держ. упр., професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету

Вернигора Віталій,
аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 
Київського національного торговельно-економічного університету 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ 

Розглянуто зміст понять «військове формування» та «адміністративно-правовий статус військових формувань». Проаналізовано законодавство України, пов’язане з визначенням їх правового статусу, та обґрунтовано потребу детальнішого його тлумачення на законодавчому рівні.
 
Ключові слова: статус, адміністративно-правовий статус, військове формування, оборона, національна безпека, суверенітет.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)