Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

УДК 336.22:347.73 

Сударенко Олена,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права
 Київського національного торговельно-економічного університету

ПОДАТОК – КАТЕГОРІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

Розглянуто податок як категорію фінансового права, визначено принципи, на яких він базується. Досліджено ознаки, які дають змогу відмежувати податок від інших обов’язкових платежів до публічних фондів.
 
Ключові слова: податок, обов’язковий платіж, безумовний платіж, регулярний грошовий платіж, податковий обов’язок.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)