Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 328.185:355(477)
 
ШАМРАЙ Богдан,
здобувач кафедри правового забезпечення Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського 

АДМІНІСТРАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ
І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРІ
 

Досліджено гарантії конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні та їх реалізацію шляхом запобігання і протидії корупції у військовій сфері. Проаналізовано адміністративно-правову діяльність суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції, і правові норми, що їх містить Конституція України та інші нормативно-правові акти антикорупційної спрямованості. Запропоновано впровадження новихдієвих правових механізмів щодо запобігання і протидії корупції у військовій сфері, якісприятимуть ефективній реалізації конституційних прав і свобод військовослужбовців в Україні.
 
Ключові слова: конституційні права, громадянське суспільство, протидія корупції, Збройні Сили України.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)