Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 346.545/546+346.9
 
БАКАЛІНСЬКА Ольга,
д. ю. н., доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права 
Київського національного торговельно-економічного університету  

ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ:
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 

Досліджено проблеми удосконалення норм конкурентного законодавства. Визначено, що головне значення для розвитку конкурентного законодавства України має створення комплексної моделі його систематизації та уніфікації. Її мають здійснювати на основі аналізу результатів моніторингу та оцінки дієвості як окремих норм, так і інститутів конкурентного законодавства загалом. Запропоновано покласти в основу моніторингу та оцінки чинного законодавства розроблений ОЕСР Інструментарій для оцінки впливу на конкуренцію відповідних норм і приписів.
 
Ключові слова: систематизація, конкурентне законодавство, оцінка впливу на конкуренцію, захист від недобросовісної конкуренції.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)