Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 343.122(477)
 
Малютін Ігор,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін 
Київського національного торговельно-економічного університету  

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПОТЕРПІЛИХ В УКРАЇНІ 

Досліджено нагальні проблеми кримінально-правового забезпечення захисту потерпілих в Україні на основі чинного законодавства з огляду на глобальні виклики сучасності, які вимагають спрямування наукових досліджень на пошук нових концепцій у сфері кримінальної юстиції, які сформували б наукову доктрину якісно нового підходу щодо захисту потерпілих від кримінальних правопорушень, зважаючи на положення конституційного принципу пріоритету інтересів людини над державою.
 
Ключові слова: право, кримінальне право, кримінально-правовий захист, потерпілий, кримінально-правове забезпечення.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ(PDF)