Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 343.33(477)
 
СМІТІЄНКО Зінаїда,
к. ю. н., професор, професор кафедри загальноправових дисциплін 

Київського національного торговельно-економічного університету 

КОБИЛИНСЬКА Ірина,
аспірант кафедри міжнародного публічного права 

Київського національного торговельно-економічного університету  

ЗАТРИМАННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО В ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВАХ УКРАЇНИ 

Висвітлено особливості затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, у порядку, передбаченому главою 41 Кримінального процесуального кодексу України; визначено підстави, строки, уповноважені законом на затримання суб’єктів, і процесуальний порядок проведення такої процесуальної дії; з’ясовано зміст надання правової допомоги особі, затриманій главою дипломатичного представництва чи консульської установи України за межами нашої держави; розглянуто проблемні питання правової регламентації здійснення законного затримання у приміщенні дипломатичних представництв, консульських установ України.
 
Ключові слова: затримання особи, види затримання, законність затримання, підстави затримання, строки затримання, уповноважені на затримання службові особи.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ(PDF)