Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

УДК 343.97
 
КОРЯГІНА Анжела,
к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Київського національного торговельно-економічного університету  

ГЕНЕЗИС ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ 

Досліджено механізм індивідуальної злочинної поведінки, головними елементами якого є мотивація, планування, виконання та результат. Проаналізовано конкретні життєві ситуації та наявні концепції щодо їх класифікації. Доповнено схему механізму індивідуальної злочинної поведінки блоком посткримінальної поведінки.
 
Ключові слова: злочинна поведінка, детермінанти злочину, механізм злочинної поведінки, злочини взаємовідносин, докримінальні, кримінальні та посткримінальні взаємовідносини.
на та своєчасна інформація.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)