Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

УДК 349.2(477)
 
БОНДАРЕНКО Наталія,
к. ю. н., доцент кафедри загальноправових дисциплін 

Київського національного торговельно-економічного університету 

СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

Проаналізовано особливості правового статусу безробітних в Україні та причини молодіжного безробіття. Надано загальну характеристику законодавства України, яке регулює питання зайнятості населення в Україні, та сформульовано пропозиції вдосконалення національного законодавства з огляду на європейський досвід. Позаяк в умовах ринкової трансформації економіки держави істотного значення набуває вдосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних саме із зайнятістю населення та соціальним захистом безробітних, форми якого мають відповідати новим соціальним та економічним реаліям.
 
Ключові слова: безробіття, зайнятість населення, форми зайнятості, правовий статус безробітного.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)