УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ЗМІСТ

ФІНАНСИ
     
Квач Я. П. Контролінг як елемент фінансово-економічної безпеки підприємств енергетичного комплексу 9
     
Янковий О. Г.,
Янковий В. О.
Управління беззбитковістю на рівні підприємства за допомогою cvp-аналізу 17
     
Грималюк А. В.,
Майорова Т. Р.
Теоретичні основи дворівневої інвестиційної системи 31
     
Мельничук Л. Ю. Достатність капіталу як характеристика фінансової стійкості банку 43
     
Кошельок Г. В.,
Коваль В. В.,
Белік Д. О.
Теоретичні основи оптимізації структури оборотних коштів підприємства 50
     
Князькова В. Я.,
Сергієнко Л. К.
Особливості податкового адміністрування в умовах розбудови ринкових відносин в Україні 58
     
Лебедєва А. М. Методичні аспекти аналізу ефективності використання оборотних активів підприємства 67
     
Мельничук В. С. Моделювання ціноутворення готельного підприємництва 77
     
Малікова І. П. Статистичний аналіз страхового ринку України та його продукту 84
     
Вдовиченко Н. Є. Інфляція та її вплив на економіку України 93
 
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Орлов В. М.,
Новицька С. С.
Стратегічне планування в процесі управління підприємством 103
     
Гура О. Л. Програмне забезпечення процесу управління інвестиційним проектом підприємства 111
     
Дроздова О. Г. Особливості організації внутрішнього контролю руху товарів 121
     
Горбаченко С. А. Методичні засади формування конкурентних переваг морських портів Одеського регіону 131
     
Редьква О. З.,
Борисова Л. П.
Стан і перспективи розвитку кадрових служб як суб’єктів кадрового менеджменту в організаціях 139
     
Бутенко А. І. Проблеми та перспективи організації системи контролінгу на підприємствах України 148