УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 006.01:339.5
 
ІВАНОВ Леонід,
к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи якості товарів
Харківського торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету


ЯНУШКЕВИЧ Дмитро,
к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи якості товарів
Харківського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

ТЕХНІЧНІ БАР’ЄРИ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ 

Проаналізовано сучасний стан заходів нетарифного регулювання в міжнародній торгівлі та класифікацію технічних бар’єрів згідно з рекомендаціями ЮНКТАД, систему технічного регулювання та її роль в усуненні технічних бар’єрів у торгівлі, наведено характеристику системи технічного регулювання ЄС та Директив «Нового» і «Глобального» підходів. Розглянуто завдання у сфері технічного регулювання України з метою подолання технічних бар’єрів у торгівлі, виконання яких створить сприятливі умови для розвитку експорту та імпорту товарів і послуг, торговельного та інвестиційного співробітництва України з країнами ЄС.

Ключові слова: нетарифне регулювання, технічні бар’єри у торгівлі, технічне регулювання, стандартизація, оцінка відповідності, технічний регламент, «Новий підхід», «Глобальний підхід», безпечність продукції.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)