УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 339.92(477+438)
 
ЧОРНА Наталія,
д. і. н.,професор кафедри філософії та економічної теорії
Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету

УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Проаналізовано розвиток економічного співробітництва між Україною та Республікою Польща у період після вступу останньої до Європейського Союзу.Досліджено динаміку головних його показників та дано їм оцінку. Обґрунтовано важливість впливу Польщі на реалізацію Україною стратегії європейської інтеграції, досягнення нею союзних стандартів.

Ключові слова: Україна, Республіка Польща, економічне співробітництво, Європейський Союз, інтеграція.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)