УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 339.1:640.41(100)
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи 

Київського національного торговельно-економічного університету 

КУДЛАЙ Тетяна,
к. е. н., асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Київського національного торговельно-економічного університету  

МІЖНАРОДНІ ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ 

На основі аналізу теорії та вивчення сучасної практики функціонування готельних операторів на ринку готельних послуг України визначено шляхи інтегрування мережевих готелів за допомогою розроблення структурно-логічної схеми інтеграції готельних мереж міжнародного та національного рівнів через єдиний інформаційний портал, що дасть змогу їх ефективного функціонування на національному ринку.

Ключові слова: ринок готельних послуг, готельний оператор, готельна мережа, послуги, інформаційний портал, національний ринок, інтеграція.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)