Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.1:640.41(100)
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи 

Київського національного торговельно-економічного університету 

КУДЛАЙ Тетяна,
к. е. н., асистент кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Київського національного торговельно-економічного університету  

МІЖНАРОДНІ ГОТЕЛЬНІ МЕРЕЖІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РИНКУ 

На основі аналізу теорії та вивчення сучасної практики функціонування готельних операторів на ринку готельних послуг України визначено шляхи інтегрування мережевих готелів за допомогою розроблення структурно-логічної схеми інтеграції готельних мереж міжнародного та національного рівнів через єдиний інформаційний портал, що дасть змогу їх ефективного функціонування на національному ринку.

Ключові слова: ринок готельних послуг, готельний оператор, готельна мережа, послуги, інформаційний портал, національний ринок, інтеграція.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)