УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 339.5:332.122(477)
 
ЛАПШИН Володимир,
д. ф.-м. н., професор, професор кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій Харківського інституту фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету 

КУЗНІЧЕНКО Володимир,
к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри економіко-математичних методів та інформаційних технологій Харківського інституту фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету  

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

Проведено багатовимірний аналіз стану міжнародної торгівлі в регіонах України за 2015 р. Визначено показник розвитку кожного і проведено їх ранжирування. На основі розрахованої матриці відстаней між регіонами за вибраними шістьома ознаками-показниками, а також за чотирма першими ознаками побудовані нелінійні структури зв’язку регіонів, на основі яких можуть бути сформовані кластери регіонів з урахуванням динаміки торговельної та іншої економічної діяльності.

Ключові слова: торгівля, регіони, експорт, імпорт, товари, послуги.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)