УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 339.9:338.43
 
КОВІНЬКО Олена,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету  

МІЖНАРОДНІ РИНКИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Проведено маркетингове дослідження ринку аграрної продукції зарубіжних країн. Здійснено його груповий розподіл щодо регіональних ринків 2014 р.за часткою аграрної продукції у розмірі ВПП країни. Проаналізовано сучасну товарну структуру експорту (імпорту). Зазначено, що за досліджуваний період на розвиток міжнародних аграрних ринків вплинули неконтрольовані фактори.

Ключові слова: аграрний комплекс, сільськогосподарська продукція, класифікація сукупності аграрної продукції, напрями досліджень зарубіжних ринків,структура світового виробництва аграрної продукції, структура світового експорту та імпорту аграрної продукції.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)