Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.137(100)
 
КАРП’ЮК Ольга,
к. е. н., головний експерт відділу ринків зв’язку та телекомунікацій
Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери
Антимонопольного комітету України 

ПРОГРАМА «ЛІНЕНСІ» У КОНКУРЕНТНІЙ ПОЛІТИЦІ КРАЇН СВІТУ 

Досліджено особливостіміжнародного досвіду пом’якшення відповідальності розвиненими країнами світу, зокрема, Австралією, Канадою, Німеччиною, Сінгапуром та Сполученими Штатами Америки. Проаналізовано її види та програми за порушення конкурентного законодавства конкурентними відомствами наведених країн.

Ключові слова: картель, конкуренція, конкурентна політика, політика пом’якшення відповідальності.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)