Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук

УДК 339.72:336.717.71
 
ЗІНЧЕНКО Федір,
асистент кафедри міжнародних фінансів
Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана 

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК БОРГОВИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 

Оцінено параметри боргового сегмента світового фондового ринку. Досліджено стан та тенденції провідних фінансових ринків боргових цінних паперів. Розкрито сучасну структуру світового ринку боргових цінних паперів, виокремлено фактори, що обумовлюють поточний стан його кон’юнктури. Визначено місце різних груп учасників світового ринку облігацій, розкрито їх роль в ефективному функціонуванні боргового сегмента світового фондового ринку. Дано оцінку діяльності міжнародних фінансових організацій з огляду на їх вплив на світовий ринок боргових цінних паперів. Розкрито функції провідних біржових майданчиків у торгівлі фінансовими інструментами з фіксованою дохідністю. Систематизовано вигоди для емітентів лістингу на офшорних фінансових майданчиках. Виокремлено новітні фактори інституціальних ризиків, що впливають на умови функціонування вторинних ринків корпоративних облігацій.

Ключові слова: світовий ринок облігацій, боргові цінні папери, біржі, міжнародні фінансові організації, торговельні платформи.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)