Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.5
 
БОХАН Аліна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕКОЛОГІЧНА ДИПЛОМАТІЯ: КОМПРОМІСИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 

Досліджено сучасний контекст виявлення можливих компромісів у сфері міжнародної торгівлі в процесі активізації екологічної дипломатії в умовах викликів глобалізації.
 
Ключові слова: міжнародна торгівля, екологічна дипломатія, інтернаціоналі­зація економіки, режими міжнародного екологічного управління, глобалізація.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)