Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.564:338.433
 
РОССОХА Володимир,
д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та управління бізнесом
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 
ШАРАПА Ольга,
к. е. н., старший викладач кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Розглянуто наслідки вступу України до Світової організації торгівлі. Встановлено місткість внутрішнього продовольчого ринку, його обмежувальні чинники і потенціал розвитку. Проаналізовано загальні обсяги і канали реалізації продукції аграрними підприємствами, структуру і баланс експорту-імпорту агропродовольчої продукції за вартісними показниками фізичного обсягу та ціновими індексами зовнішньої торгівлі загалом і за товарними групами. Висвітлено досвід поширення виробництва органічної продукції. Встановлено витрати на логістику
в Україні та країнах ЄС. Запропоновано заходи державної підтримки експорту агропродовольчої продукції й рекомендації щодо нарощення експортного потенціалу аграрних підприємств.
 
Ключові слова: аграрні підприємства, продукція, канали реалізації, експорт, імпорт, стандартизація, сертифікація, логістика, ринок, потенціал. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)