Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 338.516:339.72
 
СОПКО Валерія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИЧУК Оксана,
к. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування
Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКАХ 

Розглянуто сутність трансфертного ціноутворення у сфері зовнішньоеконо­мічної діяльності. Опрацьовано зміни у нормативно-правовій базі щодо регулювання механізму трансфертно-цінових вимог. Досліджено питання стосовно податкових різниць з податку на прибуток у разі проведення контрольованих операцій з нерезидентами з придбання товарів, робіт, послуг. Наведено приклад вибору методу ціноутворення при придбанні обладнання у нерезидента.
 
Ключові слова: трансфертне ціноутворення, пов’язані особи, контрольо­вані операції, принцип «витягнутої руки».

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)