Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 336.5
 
ШАПОВАЛ Станіслав,
аспірант кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету 

ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 

Проаналізовано теоретико-методологічні засади планування видатків бюджету в системі фінансово-економічного регулювання, механізм його функціону­вання у бюджетному процесі як інструмент підвищення рівня ефективності, результативності та прозорості використання бюджетних коштів. Визначено пріоритети при розподілі бюджетних видатків, забезпеченні підвищення рівня їх ефективного використання.
 
Ключові слова: бюджетна система, видатки бюджету, дефіцит бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне планування, бюджетна політика, бюджетна стратегія, фінансово-економічне регулювання.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)