УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 339.72
 
ШУЛЬГА Наталія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГЕРБСТ Ольга,
незалежний експерт, Люксембург 

ОПЦІОННІ ОПЕРАЦІЇ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 

Удосконалено підхід до загальноприйнятого способу вибору оптимальної стратегії формування портфеля опціонів. Проведено комплексний практичний аналіз заходів забезпечення доходності і зниження ризиків при торгівлі опціонами на позабіржовому ринку і з маржею Інтернетом на світових фінансових ринках. Подано авторську класифікацію опціонних позицій. Розроблено пропозиції щодо способів оптимізації структури опціонного портфеля та прийняття трейдером інвестиційного рішення. Запропоновано авторські рекомендації до визначення оптимальної структури портфеля опціонів як засобу його хеджування від ризиків. Здійснено аналіз головних положень щодо регулювання ринку опціонів у зарубіжних країнах.
 
Ключові слова: деривативи, пут-опціони, кол-опціони, опціони на акції, опціони на біржові індекси, форексні опціони, опціонна премія, торгівля з маржею, стратегія трейдера, непокрита стратегія, хедж-стратегія, торгова та інвестиційна стратегія, регулятори ринку деривативів. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)