Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.56.(477)
 
ДУНСЬКА Алла,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту Національного технічного університету України «КПІ» 

ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ 

Досліджено сучасні тенденції зовнішньоекономічної діяльності України в умовах переорієнтації на ринок Європейського Союзу та ускладнення політичних і торговельних відносин із Російською Федерацією. Проаналізовано динаміку та характер зміни показників експортно-імпортної діяльності країни, виявлено головні трансформації у географічній та товарній структурі міжнародної торгівлі протягом 2015 року, з’ясовано основні причини цих процесів.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, євроінтеграція, міжнародна торгівля, експорт, імпорт, політичний вектор, структурні зміни. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)