УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 336.5:330.3
 
МАКОГОН Валентина,
к. е. н., с. н. с., доцент кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету 

БЮДЖЕТНІ ВИДАТКИ
У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
 

Проаналізовано динаміку та структуру видаткової частини державного та місцевих бюджетів. Визначено взаємозалежність між реальним валовим внутрішнім продуктом та часткою видатків зведеного бюджету у ньому. Розвинуто положення щодо використання капітальних видатків бюджету як інструмента забезпечення економічного зростання. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності бюджетних видатків.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетна система, видатки бюджету, бюджетна політика, бюджетне планування. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)