УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

 ТИТУЛ / ЗМІСТ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ
     
Андрійчук В. Г. Стратегічні пріоритетні орієнтири і парадигми забезпечення інноваційно-модернізаційного розвитку економіки України 5
     
Старостіна А. О.,
Кравченко В. А.
Зовнішньоторговельні ризики в умовах світової фінансово-економічної кризи: порівняльний аналіз діяльності українських та угорських компаній 14
     
Кальна-Дубінюк Т. П.,
Шаповал О. Ф.
Консультаційні технологіїу сфері аграрного управління 19
     
Смирнов І. Г. Логістика та міжнародний тероризм: площини протистояння (досвід США) 24
     
Гонорська A. B. Використання проектно-програмного менеджменту у міжнародному бізнесі 28
     
Бабанін О. С. Українсько-американські економічні відносини в 2009–2011 рр. 32
     
Резнікова Н. В. Теоретико-методологічні засади визначення категорії економічної залежності в умовах двополярного зонування світової економіки 38
     
Дмитрієва Н. О.,
Голубєва В. О.,
Кучеренко В. Р.
Інституційно-правоверегулювання та забезпечення електронної торгівлі на універсальному рівні 43
     
Брикова І. В. Механізм реалізації кластерного потенціалу регіонів України 48
     
Данилова Н. В.,
Кравченко О. В.
Міжнародне стратегічне економічне партнерство України з країнами-членами ЄС на ринку альтернативної енергетики: сутність танапрями 57
     
Wolak-Tuzimek A. Conditions for development of regions in the European Union states 61
     
Злуніцина Т. В.,
Журлов A. M.
Інтеграція вітчизняного енергетичного секторадо ринку ЄС 65
     
Кепич Т. І.,
Валуєв Б. І.
Порівняльний аналіз національних підходів до практичного запровадження визначальних постулатів концепції секторальної інноваційної системи в економічних координатах країн, що розвиваються 70
     
Прокопов O. A. Світовий досвід використання програмно-цільових інструментів щодо підвищення конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку інформаційних послуг 76
     
ПРАВОЗНАВСТВО
     
Гвоздецький В. Д. Теоретичні концепції запобігання і протидії корупції в Україні та їх розвиток 82
     
Заросило В. О. Питання визначення службово-бойової діяльності в роботі МВСУкраїни 88
     
Шестопалова Л. М. Ідентифікація злочинів у масиві правопорушень як об’єктазапобігання 92
     
Ткачова Н. A. Значення гуманістичної правової педагогіки у визначенні методолого-методичних основ виховання правової культури 99
     
Пухаленко В. П. Історія створення простору свободи, безпеки та правосуддя у рамках європейського союзу 103
     
ФІНАНСИ
     
Педь І. В.,
Лисенков Ю. М.,
Мельник О. Я.
Оподаткування майна в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз 107
     
Гусак О. Ю. Перспективи фіскального союзу в ЄС: історичний досвід фіскального федералізму 114
     
Голубка С. М. Витоки та розвиток національних державних фінансів Княжих часів 118
     
Іконнікова М. В. Електронні гроші в аспекті економічної глобалізації. Ринок електронних грошей України: перспективи, проблеми та шляхи вирішення 123
     
Baghdasaryan A. Problems of economic growth and development of the securities market in emerging economies 131
     
Ямко П. Ю. Податковий механізм офшорних країн: сутність, функції, інструменти 135
     
Балика Г. А. Сучасний стан та перспективи прямого іноземного інвестування в Україні 141
     
Музиченко О. В. Спеціальні податкові режими стимулювання самозайнятості: особливості застосування в трансформаційних економіках 145
     
Ружицький А. В. Концептуальні підходи до формування системи моніторингу взаєморозрахунків підприємства в контексті управління економічною безпекою підприємства 150
     
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
     
Якушик І. Д.,
Бузинар Б. А.
Модернізації української економіки на інноваційних засадах як фактор забезпечення національної безпеки 156
     
Бабій Л. В. Контрактне виробництво в контексті національної економічної безпеки 161
     
ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
     
Запотоцька І. В. Ефективна система мотивації як основа успішного функціонування сучасних компаній 167
     
Булах Т. М.,
Гончарова Н. І.
Соціоверифікація як критерій освіти молоді на селі 172
     
Яншина А. М. Теоретико-методологічні підходи до визначення економічної суті сталого розвитку та його атрибутів 175
     
Кузнєцова Т. В. Корупційний переділ власності у формі злочинного рейдерства в Україні 179