УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 339.54(477)
 
КОРОВАЙЧЕНКО Наталя,
к. е. н, доцент кафедри міжнародних економічних відносин 

Київського національного торговельно-економічного університету 

АНТИКРИЗОВА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 

Розглянуто проблему розширення міжнародних інтеграційних зв’язків України, альтернативних європейським, з метою диверсифікації ринків збуту та запобігання виникненню кризових явищ. Проаналізовано географічну та товарну структури зовнішньої торгівлі України, динаміку українського експорту. Визначено передумови укладення двосторонніх угод про вільну торгівлю з окремими країнами та обґрунтовано доцільність укладення угод, таких як превентивного антикризового заходу на довго­строкову перспективу.
 
Ключові слова: міжнародна економічна інтеграція, антикризові заходи, географічна структура експорту.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)