Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.562:339.13(477)
 
ПУГАЧЕВСЬКА Катерина,
к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин 

Київського національного торговельно-економічного університету 

ІМПОРТОЗАЛЕЖНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

Проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі України, товарну та географічну структуру імпорту і напрями його використання на цілі проміжного, кінцевого споживання та валового нагромадження. Визначено причини та наслідки перевищення обсягів імпорту над внутрішнім виробництвом та розраховано показники відкритості національної економіки. Проведено кореляційний аналіз зміни обмінного курсу національної грошової одиниці й обсягів експорту та визначено потенційні можливості селективного імпортозаміщення в економіці України.
 
Ключові слова: імпорт, внутрішній ринок, імпортозаміщення, імпортозалежність, регулювання імпорту, структура використання імпорту.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)