Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 339.9:338.436
 
КОВІНЬКО Олена,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та реклами
Вінницького 
торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Проаналізовано структуру виробництва та споживання сільськогосподарської продукції, динаміку експортно-імпортних операцій України з нею. Визначено потенційні можливості вітчизняних аграрних підприємств в сучасних умовах розвитку.
 
Ключові слова: аграрна продукція, експорт, імпорт, диверсифікація експорту, квоти, зовнішня торгівля. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)