УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 338.47:656.612
 
МИХАЙЛИЧЕНКО Катерина, 
к. е. н., с. н. с., завідувач сектора з питань розвитку транспортної інфраструктури відділу безпеки реального сектора економіки Національного інституту стратегічних досліджень 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОГО МОРЕПЛАВСТВА 

Проаналізовано сучасні тенденції та основні фактори розвитку торговельного мореплавства у світі і Україні. Розроблено рекомендації щодо формування і реалізації послідовної державної морської політики, орієнтованої на розвиток торговельного мореплавства як чинника забезпечення національних інтересів України.
 
Ключові слова: торговельне мореплавство, державна морська політика, національні інтереси України, ринок морських перевезень. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)