Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 338.486.1:339.187.44
 
ТКАЧУК Тетяна,
аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу 

Київського національного торговельно-економічного університету 

МІЖНАРОДНІ ФРАНЧАЙЗИНГОВІ ТУРИСТИЧНІ МЕРЕЖІ 

Досліджено розвиток франчайзингових мереж провідних країн світу у різних сферах економічної діяльності; виявлено закономірну популяризацію використання франчайзингу у сфері послуг, зокрема туристичній; здійснено аналіз функціонування основних франчайзингових туристичних мереж на світовому ринку послуг у динаміці з метою використання цього досвіду на вітчизняних туристичних підприємствах.
 
Ключові слова: франчайзинг, франшиза, туристична франшиза, франчайзингова туристична мережа, туристичне підприємство, світові лідери франчайзингу. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)