УВАГА! Нова платформа наукового журналу "Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право".
Перейти за посиланням -  http://journals.knute.edu.ua/foreign-trade
 

УДК 519.2:339.76
 
КОТЛЯР Валерій,
к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри вищої та прикладної математики 
Київського національного торговельно-економічного університету

СМИРНОВА Олеся,
аспірант кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ІНВЕСТОРІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 

Розглянуто високоризиковані фінансові ринки, що базуються на фінансових інструментах у вигляді контрактів на ставки стосовно різноманітних капіталізованих подій. Проаналізовано передумови, особливості застосування техніки арбітражу, прогнозування цін фінансових інструментів, можливості зіставлення з існуючими моделями ефективного, когерентного та фрактального ринків.
 
Ключові слова: фінансові інструменти, бінарні опціони, ринки ставок, арбітраж, беттор, теорія ефективного ринку, класифікація інвесторів. 

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)