Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук  
ЗМІСТ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
 
Костюк Н. Принцип справедливості в правозастосуванні   5
     
Терованесов А. Правове регулювання медичного страхування наприкінці ХІХ ст. 14
 
ПРИВАТНЕ ПРАВО
     
Тищенко Ю. Юридичні форми міжнародного економічного права 22
     
Гончаренко О. Саморегулювання господарської діяльності в практиці міжнародних організацій  32
     
Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства  42
     
Регурецька О. Попередній договір та протокол про наміри у підприємницькій діяльності  52
     
Кучаковська Н. Правове регулювання укладення електронних господарських договорів  62
     
ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
     
Панькевич В.,
Сідак С.
Правове регулювання діяльності Державної аудиторської служби України  75
     
Каменська Н. Звернення до публічної адміністрації  85