Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 340.1
 
КОСТЮК Наталія,
ст. викладач кафедри психології, соціології та права

Вінницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету

ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ В ПРАВОЗАСТОСУВАННІ 

Надано порівняльну характеристику загальних принципів застосування норм права. Обґрунтовано думку про системоутворюючий характер принципу справедливості правозастосування.
 
Ключові слова: норми права, застосування норм права, принципи застосування норм права, принципи: верховенства права, справедливості, доцільності, законності, обґрунтованості, ефективності, гуманізму.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)