Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 368.9.06
 
ТЕРОВАНЕСОВ Арсен,
к. ю. н., юрисконсульт Харківського гідрометеорологічного технікуму
Одеського державного екологічного університету 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст. 

Розглянуто зародження медичного страхування на українських землях, що входили до складу різних країн наприкінці ХІХ ст., у контексті впливу соціального законодавства зарубіжних країн.
 
Ключові слова:медичне страхування, соціальне законодавство, соціальне забезпечення, історико-правовий аспект, українські землі.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)