Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 341.018
 
ТИЩЕНКО Юлія,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права 

Київського національного торговельно-економічного університету 

ЮРИДИЧНІ ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА 

Визначено сутність міжнародного договору, міжнародно-правового звичаю, загальних принципів міжнародного права та їх значення для міжнародно-правового регулювання міжнародних економічних відносин. Обґрунтовано статус рішень міжнародних організацій як спеціального джерела міжнародного економічного права. Проаналізовано вплив рішень міжнародних судів та доктрини на міжнародне економічне право.
 
Ключові слова:форми (джерела) міжнародного економічного права, міжнародний договір, міжнародно-правовий звичай, загальні принципи міжнародного права, рішення міжнародних організацій, рішення міжнародних судів, доктрина міжнародного права.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)