Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 346.1
 
ГОНЧАРЕНКО Олена,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права 

Київського національного торговельно-економічного університету 

САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В ПРАКТИЦІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
 

Проаналізовано правові позиції міжнародних організацій відносно саморегулювання господарської діяльності. Класифіковано саморегулювання господарської діяльності залежно від рівня універсалізації та форми закріплення саморегулювання господарської діяльності.
 
Ключові слова: саморегулювання господарської діяльності, практика саморегулювання, класифікація саморегулювання господарської діяльності, нормативне та організаційне саморегулювання господарської діяльності, міжнародні організації, глобальний та регіональний рівні.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)