Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 347.1+347.9
 
НЕСКОРОДЖЕНА Лариса,
к. ю. н., доцент, доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права 

Київського національного торговельно-економічного університету

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

Проаналізовані важливі нормативно-правові акти цивільного та цивільного процесуального законодавства України. Запропоновано при їх гармонізації враховувати Директиви та Регламенти Європейського Парламенту та Ради.
 
Ключові слова: гармонізація, цивільне законодавство, цивільне процесуальне законодавство, судова реформа, судовий захист.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)