Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 347.44
 
РЕГУРЕЦЬКА Олександра,
к. ю. н., доцент кафедри міжнародного приватного, комерційного та цивільного права

Київського національного торговельно-економічного університету 

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР ТА ПРОТОКОЛ ПРО НАМІРИ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Розглянуто поняття попереднього договору, його ознаки, правові проблеми, які виникають  при його укладенні, правові наслідки у випадку, якщо сторони не уклали основний договір, а також деякі питання порівняння правових категорій попереднього договору та протоколу про наміри.
 
Ключові слова:підприємницька діяльність, попередній договір, ознаки договору, основний договір, укладення попереднього договору, угода про наміри, договір про наміри, протокол про наміри. 


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)