Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі
"Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право" з економічних та юридичних наук 

УДК 341.233.1
 
ПАНЬКЕВИЧ Василь,
к. ю. н., доцент кафедри права
В
інницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
СІДАК Сергій,
к. ю. н., начальник сектора ГУ ДФС у Вінницькій області 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 

Проаналізовано окремі проблемні аспекти нормативно-правового регулювання діяльності Державної аудиторської служби України та внесено пропозиції з вдосконалення чинного фінансового законодавства щодо її діяльності.
 
Ключові слова: бюджетне законодавство, бюджетне правопорушення, державний фінансовий контроль, Державна аудиторська служба.


 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)